Informācijas Loģika

4.6 звезд, основано на 27 отзывах

RUR 400.00
В наличии

Kā darbojas informācija

Katra lo isk izv le ir liktenis notikumiem

Katrs dz ves mirklis prasa atbildes un risin jumus

Lai saprastu ir j saprot, bet ar k du lo ikas veidu tiek saprasts

Lo ika-pareizi dom t, bet priek kur m v rt b m, mekl sim sten bu.